Αρχική    Προφίλ εταιρείας   Έργα & Δραστηριότητες   Επικοινωνία   
CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Αρχική

Περιοχή παρέμβασης


Η Κ.Π. LEADER+ θα εφαρμοσθεί στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, όπως αυτές έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της, καθώς και σε νησιωτικές περιοχές.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή η επέκταση της περιοχής εφαρμογής σε μειονεκτικές περιοχές (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ), εφόσον αυτές:

ü  είναι γεωγραφικά εφαπτόμενες με τις ορεινές περιοχές,

ü  αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα,

ü  παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική και

ü  συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της ορεινής περιοχής, αποτελώντας πόλο έλξης και ανάπτυξης αυτής.

Κατ΄ εξαίρεση και σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης, όπως ορίζεται παραπάνω, είναι δυνατή η εφαρμογή δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής εφαρμογής (π.χ. δράσεις προβολής – προώθησης, συνεργασίες, δικτυώσεις, αξιοποίηση περιοχών Natura 2000). 

Τι είναι επικαλυπτόμενη και τι «καθαρή» περιοχή LEADER +;

Τα τοπικά προγράμματα LEADER+ μπορούν να εφαρμόζονται και σε περιοχές που καλύπτονται εν μέρει ή στο σύνολό τους από Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - Ο.Π.Α.Α.Χ.  (άξονας 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» ή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – ΠΕΠ), εφόσον αυτές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στις περιοχές αυτές η εφαρμογή τοπικού προγράμματος LEADER+ είναι δυνατή μόνο για δράσεις που: 

ü  δεν καλύπτονται από τα ΟΠΑΑΧ,

ü  καλύπτουν το ευρύτερο πεδίο επιλεξιμότητας της LEADER+ (π.χ. θέματα επιχειρηματικότητας ΕΤΠΑ, παρεμβάσεις NATURA 2000 εκτός δασικών και γεωργικών εκτάσεων κ.λ.π.),

ü  δεν θα περιληφθούν τελικά στο σχεδιασμό του ολοκληρωμένου προγράμματος,

ü  δρουν συμπληρωματικά και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα αυτών που προβλέπονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα (π.χ. συνεργασίες, δικτυώσεις κ.λπ.),

ü  εξασφαλίζουν την πιλοτική διάσταση του τοπικού προγράμματος και αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής πρωτοβουλίας.<!--[endif]-->

 

Στα πλαίσια υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων Leader+ οι περιοχές που δεν καλύπτονται από τα ΟΠΑΑΧ χαρακτηρίζονται ως καθαρές περιοχές.

Στους Οδηγούς Εφαρμογής, όπου γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των επιλέξιμων δράσεων, περιγράφονται αναλυτικά ποιες κατηγορίες πράξεων μπορούν να υλοποιηθούν στις επικαλυπτόμενες με τα ΟΠΑΑΧ περιοχές. 


Σε ποιες περιοχές του νομού Κιλκίς εφαρμόζεται το τοπικό πρόγραμμα LEADER+;

Το τοπικό πρόγραμμα Leader+ μπορεί να εφαρμοσθεί, με ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, σε όλο το Νομό Κιλκίς εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλεως του Κιλκίς και της Βιομηχανικής Περιοχής Σταυροχωρίου. Η περιοχή παρέμβασης καταλαμβάνει  έκταση 2.518.900 στρ. και o πληθυσμός της ανέρχεται στους 71.626 κατοίκους.

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ/

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ

(km2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

(στοιχεία 2001)

Δήμος Κιλκίς

Βαπτιστού (Βαπτιστής, Κυριακαίικα)

16.600

504

Καστανιών (Καστανιές, Ηλιόλουστο)

34.000

1.095

Οικισμοί  Αργυρούπολης, Ζαχαράτου, Κολχίδας, Μεταλλικού, Ξηρόβρυσης, Σεβαστού

87.500

1.528

Κρηστώνης

15.700

1.138

Λειψύδριου (Λειψύδριο, Ακροποταμιά, Άνω Ποταμιά, Κάτω Ποταμιά)

40.200

556

Μεγάλης Βρύσης

34.300

520

Μελάνθιου

23.900

235

Μεσιανού (Μεσιανό, Δαφνοχώρι, Λεβεντοχώρι, Παλαιό Γυναικόκαστρο)

46.800

906

Σταυροχωρίου

11.500

481

Χωρυγίου

30.300

919

Δήμος Αξιούπολης

Αξιούπολης

(Αξιούπολη, Πηγή)

70.400

3.458

Γοργόπης (Γοργόπη, Στάθη)

24.800

1.378

Ειδομένης

(Ειδομένη, Δογάνη, Χαμηλό)

27.000

438

Πλαγίων

13.700

304

Ρυζίων (Ρύζια, Βαλτοτόπι, Καμποχώρι)

21.900

1.109

Σκρα (Σκρα, Κούπα)

95.600

287

Φανού

39.800

169

Δήμος

Γαλλικού

18.200

1.135

Γαλλικού

Καμπάνης (Καμπάνη, Μύλος)

23.600

1.437

Μανδρών

11.700

668

Νέας Σάντας (Νέα Σάντα, Παντελεήμων)

24.800

1.886

Πεδινού (Πεδινό, Πέρινθος)

26.500

1.163

Χρυσόπετρας (Χρυσόπετρα, Λαοδικηνό, Περιστέρι, Πυργωτό, Φανάρι)

44.100

990

Δήμος

Γουμένισσας

30.100

4.073

Γουμένισσας

Γρίβας

21.400

813

Κάρπης

58.500

400

Καστανερής

29.500

237

Πενταλόφου (Πεντάλοφον, Ομαλό)

41.200

313

Φιλυριάς

(Φιλυριά,Γερακώνα)

19.700

565

Δήμος Δοϊράνης

Ακρίτα (Ακρίτα, Ειρηνικό, Κορωνούδα)

41.300

432

Αμαράντων (Αμάραντα,

Αγ. Χαράλαμπος)

30.200

571

Δροσάτου (Δροσάτο, Δοϊράνη, Κορυφή)

31.800

1.392

Δήμος

Αγ. Πέτρου

21.500

1.813

Ευρωπού

Ευρωπού

25.900

2.425

Μεσιάς

8.700

316

Πολύπετρου

11.100

552

Τούμπας

13.700

936

Δήμος Κρουσσών

Αγ. Μάρκου (Αγ. Μάρκος, Αγ. Αντώνιος)

47.500

238

Αναβρυτού (Αναβρυτό, Πλαγιοχώρι)

34.000

191

Αντιγόνειας (Αντιγόνεια, Γάβρα, Μονολίθιον, Μυλοχώρι)

28.400

400

Βάθης

39.000

433

Γερακαριού (Γερακαριό, Παλατιανό)

16.900

354

Ελληνικού

41.100

166

Επταλόφου

35.200

521

Ευκαρπίας

13.000

618

Θεοδοσίων

20.200

214

Ισώματος (Ίσωμα, Ριζανά)

52.700

440

Κάτω Θεοδωρακίου

(Κ. Θεοδωράκι, Α. Θεοδωράκι)

25.000

207

Κεντρικού (Κεντρικό, Μαυροπλαγιά, Πετράδες)

27.500

405

Κοιλαδίου (Κοιλάδι, Καλολίβαδο, Χειμαδιό)

14.000

368

Κοκκινιάς (Κοκκινιά, Μεσσουργείο)

23.300

222

Κορωνούδας

15.800

321

Ποντοκερασιάς (Ποντοκερασιά, Παρόχθιο)

70.400

216

Τερπύλλου (Τέρπυλλος, Διπόταμος, Μεταξοχώρι)

45.300

943

Τριπόταμου (Τριπόταμος, Διβούνι)

17.200

101

Φύσκας (Φύσκα, Κατασκηνώσεις, Σπουργίτις)

22.500

412

Δήμος Μουριών

Αγ. Παρασκευής

19.600

240

Μουριών (Μουριές, Καβαλάρης)

54.300

877

Μυριόφυτου (Μυριόφυτο, Καλλιρρόη, Νέο Μυριόφυτο)

19.200

794

Στ. Μουριών (Σταθμός Μουριών, Αλεξάνδρα)

45.600

1.479

Δήμος

Ανθόφυτου

12.900

380

Πικρολίμνης

Μαυρονερίου (Μαυρονέρι, Άνω Απόστολοι, Μέσοι Απόστολοι)

31.300

1.132

Μικρόκαμπου

23.800

1.159

Νέου Αγιονερίου

12.600

1.649

Νέου Γυναικόκαστρου (Νέο Γυναικόκαστρο, Βακούφι, Κάτω Απόστολοι, Κοκάρτζα)

42.000

1.443

Ξυλοκερατέας (Ξυλοκερατέα, Μπακαίικα, Πικρολίμνη)

22.900

725

Παλαιού Αγιονερίου

18.600

907

Δήμος

Άσπρου

23.100

912

Πολυκάστρου

Αξιοχωρίου (Αξιοχώρι, Νέο Συράκιο)

20.600

471

Βαφιοχωρίου (Βαφιοχώρι, Βαλτούδι, Κοτύλη, Ξηρόλακκος, Χερσοτόπι)

85.400

1.012

Ευζώνων (Εύζωνοι, Μεταμόρφωση, Πλατανιά, Τσολιάδες)

59.100

1.266

Μικρού Δάσους

15.800

512

Πευκοδάσους

14.100

637

Πολυκάστρου (Πολύκαστρο, Λιμνότοπος, Νέα Καβάλα, Σιταριά, Χρυσόκαμπος, Κουλιναίικα, Λατομείο)

60.600

6.915

Ποντοηράκλειας (Ποντοηράκλεια, Κάστρο)

16.100

820

Δήμος Χέρσου

Μεγάλης Στέρνας (Μεγ. Στέρνα, Μιχαλίτσι, Σουλτογιαναίικα)

45.700

643

Πλαγιάς (Πλαγιά, Αγ. Κυριακή, Κορομηλιά)

44.700

1.666

Χέρσου (Χέρσο, Ελευθεροχώρι, Ηλιόφωτο, Καλίνδρια)

42.000

1.713

Κοινότητα Λιβαδίων

Λιβάδια

32.400

402

ΣΥΝΟΛΟ

2.518.900

71.026

Οι περιοχές που είναι σκιαγραφημένες εντάσσονται και στα προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ). Με έντονη σκίαση είναι αυτές που εντάσσονται στα ολοκληρωμένα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και με αχνή σκίαση αυτές που εντάσσονται στα ολοκληρωμένα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Login  Υπενθύμιση κωδικού 

:: Προφίλ εταιρείας :: Ιστορικό :: Σκοπός :: Όραμα :: Στρατηγικοί στόχοι :: Τομείς δραστηριοτήτων :: Οργάνωση - Ανθρώπινο Δυναμικό :: Οργανόγραμμα :: Υποδομές :: Διαχείριση Ποιότητας :: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :: Έργα & Δραστηριότητες :: LEADER+ :: Ο.Π.Α.Α.Χ. :: INTERREG II :: LEADER II :: LEADER I :: Κοινωνικά προγράμματα :: Διάφορα προγράμματα :: Εκδόσεις – Μελέτες – Έρευνες – Χάρτες (G.I.S.) :: Πρόγραμμα LEADER - Άξονας 4 :: CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) :: Πες μας την ιδέα σου! :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Μουριών - Δοϊράνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Χέρσου :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γαλλικού - Πικρολίμνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γουμένισσας - Ευρωπού :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Πολυκάστρου - Αξιούπολης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Κιλκίς :: Επικοινωνία :: Νέα-Ανακοινώσεις :: Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 3ης προκήρυξης LEADER :: Εκδηλώσεις "Κερνάμε Ελλάδα" στο Κιλκίς :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ» :: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς" :: Εκδήλωση «20 χρόνια Leader» :: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Συμμετοχικό Στρατηγικό Marketing Plan Τουρισμού :: #KILKIS 365 - Διαγωνισμός Φωτογραφίας ::


active³ 4.5 · · Όροι χρήσης