Αρχική    Προφίλ εταιρείας   Έργα & Δραστηριότητες   Επικοινωνία   
CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Αρχική

Τοπικό πρόγραμμα


Με τη στρατηγική Αειφόρου Υπεροχής της Υπαίθρου του Κιλκίς η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. προσδοκεί να υλοποιήσει ένα νέο πιλοτικό μοντέλο τοπικής (αγροτικής) ανάπτυξης το οποίο:

 

 • βασίζεται σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές της Κ.Π. Leader+ (ολοκληρωμένη προσέγγιση, από κάτω προς τα πάνω διαδικασία κ.λπ.),
 • υιοθετεί τις αρχές του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας,
 • υιοθετεί τις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας,
 • υιοθετεί το μοντέλο της αειφόρου χωρικής ανάπτυξης,
 • χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα μεθοδολογικά επιστημονικά εργαλεία και τεχνικές όπως αυτό της στρατηγικής νοημοσύνης,
 • συμπληρώνει τα υπόλοιπα προγράμματα και πολιτικές πολλαπλασιάζοντας τη δυναμική των παρεμβάσεων και των επιπτώσεών τους ώστε μέσα από μια ατέρμονη αλυσίδα αναπτυξιακών δράσεων δημιουργούνται βάσεις μιας αυτοτροφοδοτούμενης τοπικής ανάπτυξης,
 • συσπειρώνει το σύνολο των φορέων και των κατοίκων του νομού στο σύνολο της στρατηγικής και όχι μόνο αναφορικά με το θέμα συσπείρωσης,
 • αντλεί δύναμη και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί την καινοτομία, τα τεχνολογικά μέσα και την υπό όρους επιχειρησιακή υπεροχή ως εργαλεία διαφορετικότητας και ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας.

Στρατηγικός στόχος

Με βάση τα ανωτέρω, ο στρατηγικός στόχος του Τοπικού Προγράμματος και στην ουσία το όραμα της ΑΝ.ΚΙ. είναι: «Η μετάλλαξη του νομού Κιλκίς σε τόπο υπεροχής ώστε να κατέχει διαρκώς μια πλήρως ανταγωνιστική θέση στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον αξιοποιώντας το ενδογενές δυναμικό του (τοπικούς πόρους, τεχνογνωσία, εμπειρία), προωθώντας την εξωστρέφεια και δίδοντας έμφαση στην αειφορία των αναπτυξιακών δράσεων και την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας τους, προσβλέποντας δε σε μια ισόρροπη και πολυτομεακή ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.»

Γενικοί στόχοι

 1. Η εφαρμογή της στρατηγικής Αειφόρου Υπεροχής της Υπαίθρου του Κιλκίς.
 2. Η ενίσχυση της ποιοτικά και ποσοτικά προσανατολισμένης ανταγωνιστικότητας της περιοχής σε επίπεδο χωρικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. 
 3. Η προστασία, προβολή και αειφόρος αξιοποίηση των τοπικών φυσικών, ανθρώπινων και πολιτιστικών πόρων.
 4. Η ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού με ισόρροπη και βιώσιμη πολυτομεακή ανάπτυξη και εξωστρέφεια.
 5. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Ειδικοί στόχοι

 1. Η καθολική εφαρμογή του μοντέλου επιχειρησιακής υπεροχής σε πολυτομεακή βάση
 2. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουρισμού και των ήπιων μορφών του
 3. Η αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της περιοχής και η ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο
 4. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η δημιουργία συνθηκών μετάβασης στην «νέα οικονομία»
 5. Η τεχνική στήριξη και η ενίσχυση δομών πληροφόρησης και υποστήριξης επιχειρήσεων και τοπικού πληθυσμού
 6. Η αναβάθμιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών
 7. Η προστασία και ανάδειξη περιβαλλοντικών, πολιτιστικών καθώς και τοπικών παραγωγικών πόρων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους
 8. Η αύξηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης
 9. Η ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων
 10. Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού
Login  Υπενθύμιση κωδικού 

:: Προφίλ εταιρείας :: Ιστορικό :: Σκοπός :: Όραμα :: Στρατηγικοί στόχοι :: Τομείς δραστηριοτήτων :: Οργάνωση - Ανθρώπινο Δυναμικό :: Οργανόγραμμα :: Υποδομές :: Διαχείριση Ποιότητας :: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :: Έργα & Δραστηριότητες :: LEADER+ :: Ο.Π.Α.Α.Χ. :: INTERREG II :: LEADER II :: LEADER I :: Κοινωνικά προγράμματα :: Διάφορα προγράμματα :: Εκδόσεις – Μελέτες – Έρευνες – Χάρτες (G.I.S.) :: Πρόγραμμα LEADER - Άξονας 4 :: CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) :: Πες μας την ιδέα σου! :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Μουριών - Δοϊράνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Χέρσου :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γαλλικού - Πικρολίμνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γουμένισσας - Ευρωπού :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Πολυκάστρου - Αξιούπολης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Κιλκίς :: Επικοινωνία :: Νέα-Ανακοινώσεις :: Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 3ης προκήρυξης LEADER :: Εκδηλώσεις "Κερνάμε Ελλάδα" στο Κιλκίς :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ» :: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς" :: Εκδήλωση «20 χρόνια Leader» :: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Συμμετοχικό Στρατηγικό Marketing Plan Τουρισμού :: #KILKIS 365 - Διαγωνισμός Φωτογραφίας ::


active³ 4.5 · · Όροι χρήσης