Αρχική    Προφίλ εταιρείας   Έργα & Δραστηριότητες   Επικοινωνία   
CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Αρχική

Θέμα συσπείρωσης


Θέμα συσπείρωσης για το πιλοτικό τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο «Αειφόρος Υπεροχή της Υπαίθρου του Κιλκίς» είναι η εφαρμογή ενός νέου Μοντέλου Τοπικής Ανάπτυξης με όρους Επιχειρησιακής Υπεροχής όπου οι κάθε είδους δράσεις, σε διατομεακό επίπεδο, υπόκεινται σε ένα πλήρες ελεγχόμενο και κοινά αποδεκτό σύστημα αρχών/αξιών και ειδικών προδιαγραφών/ διεργασιών που προσδιορίζει την ολοκληρωμένη τους μορφή, ως προς τον σχεδιασμό τους, αλλά και, κυρίως, τις προσδοκώμενες, ως προς την υλοποίησή τους, επιδόσεις τους (οικονομικές, παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, περιβαλλοντικές, κοινωνικής ευθύνης, τεχνολογικές), δίδοντας έμφαση στην αξιοποίηση ενδογενών πόρων και έχοντας στόχο την αειφόρο βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε επίπεδο χωρικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και συνεπακόλουθα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Το νέο αυτό μοντέλο, όπως άλλωστε και η συνολική στρατηγική του σχεδίου μας, εγκαθιστά ένα σύστημα αρχών, προδιαγραφών και διεργασιών που αναφέρονται σε κάθε είδους αναπτυξιακή δράση που θα υλοποιηθεί, ανεξαρτήτως τομέα, κλάδου, δραστηριότητας, μεγέθους ή φορέα υλοποίησης.

Το σύστημα αυτό, όπως απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα, έχει ως κεντρικό στόχο, την υλοποίηση της δράσης, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την ολοκλήρωσή της, με συγκεκριμένους όρους που θα εξασφαλίσουν επιχειρησιακή υπεροχή σε αειφόρο βάση.

 

Η βασική έκφραση του θέματος συσπείρωσης

 

Η εφαρμογή αυτού του νέου μοντέλου Τοπικής Ανάπτυξης με όρους Επιχειρησιακής Υπεροχής φιλοδοξεί να εγκαταστήσει, κατ΄ αρχήν σε όλες τις υλοποιούμενες από την Leader+ δράσεις όλων των φορέων, ένα σύστημα κανόνων που μέσα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων ορίζουν αρχές, προδιαγραφές και διεργασίες τις οποίες οι φορείς επενδύσεων υποχρεούνται να εφαρμόσουν ώστε να επιτευχθεί η επιχειρησιακή τους υπεροχή και κατ΄ επέκταση η αειφόρος υπεροχή της υπαίθρου του Κιλκίς.

Το σύνολο αυτών των αρχών, προδιαγραφών και διεργασιών εκφράζεται με τη «Χάρτα Επιχειρησιακής Υπεροχής του Κιλκίς» την οποία υπογράφουν κατ΄ αρχήν μόνο όσοι συμμετέχουν στις δράσεις της Leader+. Η Χάρτα, όπως αυτή συγκεκριμενοποιήθηκε ύστερα από την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, περιλαμβάνει γενικές αρχές καθώς και τεχνικά παραρτήματα με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας για ορισμένες μεγάλες κατηγορίες δράσεων (επιχειρήσεων) όπως του τουρισμού, της παραγωγής τοπικών προϊόντων, της μικρής βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, των συλλόγων, των δήμων κ.λπ.

Login  Υπενθύμιση κωδικού 

:: Προφίλ εταιρείας :: Ιστορικό :: Σκοπός :: Όραμα :: Στρατηγικοί στόχοι :: Τομείς δραστηριοτήτων :: Οργάνωση - Ανθρώπινο Δυναμικό :: Οργανόγραμμα :: Υποδομές :: Διαχείριση Ποιότητας :: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :: Έργα & Δραστηριότητες :: LEADER+ :: Ο.Π.Α.Α.Χ. :: INTERREG II :: LEADER II :: LEADER I :: Κοινωνικά προγράμματα :: Διάφορα προγράμματα :: Εκδόσεις – Μελέτες – Έρευνες – Χάρτες (G.I.S.) :: Πρόγραμμα LEADER - Άξονας 4 :: CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) :: Πες μας την ιδέα σου! :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Μουριών - Δοϊράνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Χέρσου :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γαλλικού - Πικρολίμνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γουμένισσας - Ευρωπού :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Πολυκάστρου - Αξιούπολης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Κιλκίς :: Επικοινωνία :: Νέα-Ανακοινώσεις :: Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 3ης προκήρυξης LEADER :: Εκδηλώσεις "Κερνάμε Ελλάδα" στο Κιλκίς :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ» :: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς" :: Εκδήλωση «20 χρόνια Leader» :: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Συμμετοχικό Στρατηγικό Marketing Plan Τουρισμού :: #KILKIS 365 - Διαγωνισμός Φωτογραφίας ::


active³ 4.5 · · Όροι χρήσης